Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Η εκτός νόμου ανάπτυξη των ΑΠΕ

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έκανε τεράστια βήματα στο χώρο των ΑΠΕ. Από το 2006 και μετά, οι εγγυημένες τιμές πώλησης έκαναν το θαύμα τους και στη χώρα μας, οδηγώντας στην εγκατάσταση 2,5 GW φωτοβολταϊκών και περίπου 1 GW νέων αιολικών πάρκων.

Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Η αδυναμία του συστήματος να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της αγοράς και το κόστος των φωτοβολταϊκών και να προβεί εγκαίρως σε ρυθμίσεις των εγγυημένων τιμών πώλησης, δημιούργησαν μια φούσκα, η οποία εξερράγη τελικά μέσω του ελλείματος του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ.

Η χώρα βρέθηκε με 2,5 GW φωτοβολταϊκών, τα περισσότερα διάσπαρτα σε κάμπους και ξεροβούνια, χωρίς να εκμεταλλεύεται το βασικότερο πλεονέκτημα τους, δηλαδή τη δυνατότητα να παράγουν ενέργεια δίπλα στην κατανάλωση. Για να αντιληφθούμε το παράλογο της υπόθεσης, είναι σαν να δόθηκαν οικονομικά κίνητρα στους αγρότες να αγοράσουν αστικά λεωφορεία για να οργώνουν τα χωράφια τους.