Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Αυτοπαραγωγή: Οι λεπτομέρειες έχουν σημασία

Ο διάολος κρύβεται στη λεπτομέρειες. Μια φράση που λέγεται πολύ συχνά, δηλώνοντας ότι για να επιτύχει μια προσπάθεια, πρέπει να γίνεται διεξοδικά από την αρχή ως το τέλος.

Αυτές τις μέρες, το ΥΠΕΚΑ, με το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει για ψήφιση στη Βουλή, προσπαθεί να ρυθμίσει μια σειρά από θέματα στην αγορά ενέργειας και τις ΑΠΕ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό άρθρο, το Άρθρο 6, το οποίο εισάγει μια νέα έννοια, την αυτοπαραγωγή μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού. Το άρθρο είναι σημαντικό γιατί δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την εγκατάσταση μικρών συστημάτων παραγωγής από ΑΠΕ, πέρα από το μοντέλο των εγγυημένων τιμών πώλησης που ίσχυε μέχρι σήμερα.